องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม จังหวัดกระบี่ : www.khaokram.go.th
 
 
 
 
  จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี
 
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565