องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม จังหวัดกระบี่ : www.khaokram.go.th
 
 
 
 
  จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565