อัลบั้มภาพ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรง บ้านเขาค้อม ม.6 (ทะคลอง )
* อัลบั้ม *
วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรง บ้านเขาค้อม  ม.6 (ทะคลอง )
วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรง บ้านเขาค้อม ม.6 (ทะคลอง )
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 238 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2563
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้ง ม.3 (บ้านไหนหนัง)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้ง ม.3 (บ้านไหนหนัง)
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2563
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมพื้นถิ่น หมู่ 3 (บ้านไหนหนัง)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมพื้นถิ่น หมู่ 3 (บ้านไหนหนัง)
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 96 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 พฤษภาคม 2563
กลุ่มเเปรรูปผลิตภัณฑ์ ม.3 (บ้านไหนหนัง)
กลุ่มเเปรรูปผลิตภัณฑ์ ม.3 (บ้านไหนหนัง)
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 89 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 พฤษภาคม 2563
กลุ่มเครื่องแกง ม.1 (บ้านทุ่ง)
กลุ่มเครื่องแกง ม.1 (บ้านทุ่ง)
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2563

กลุ่มจักสาน ม.1 (บ้านวังน้ำเขียว)
กลุ่มจักสาน ม.1 (บ้านวังน้ำเขียว)
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2563