Username :
Password :
 
คลังความรู้ (KM)
 
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
 
สมรรถนะ [อ่าน 6 คน] เมื่อ 01 ธ.ค. 2564
คู่มือสวัสดิการ [อ่าน 7 คน] เมื่อ 01 ก.ค. 2564
ประกันสังคมน่ารู้ [อ่าน 6 คน] เมื่อ 01 ก.ค. 2564
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [อ่าน 6 คน] เมื่อ 01 ก.ค. 2564
ลาให้ถูกต้ง [อ่าน 7 คน] เมื่อ 01 ก.ค. 2564
หลักการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 8 คน] เมื่อ 01 ก.ค. 2564
การตรวจสอบพัสดุประจำปี [อ่าน 6 คน] เมื่อ 01 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1