Username :
Password :
 
 
คณะผู้บริหาร
 
นายอรุณ ภูมิภมร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาครามTel.075-694165 ต่อ22 หรือ 089-9734931
นายสุวิทย์ ภูมิภมร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม Tel. 084-9449405
นายอ้าหมาด มุคุระ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม Tel. 086 2753049
นางสาวกนกวรรณ ทวยเจริญ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม Tel. 093-6159105