Username :
Password :
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
   

ประวัติความเป็นมา
          เดิมที ในพื้นที่ของตำบลเขาครามเป็นพื้นที่ป่าทึบมีภูเขาและบริเวณ บ้านเขาคราม (พื้นที่หมู่ที่ 4) จะมีต้นครามเป็นจำนวนมาก และชาวบ้านในสมัยก่อนได้นำต้นครามมาใช้ในการย้อมผ้า ทำให้ประชาชนทั่วไปรียกว่า “เขาคราม” จึงเป็นชื่อเรียกตำบลในเวลาต่อมา