อัลบั้มภาพ เวทีประชาคม
* อัลบั้ม *
เวทีประชาคม
เวทีประชาคม
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2565
อัลบั้มภาพ
อัลบั้มภาพ "โครงการฝึกทักษะฟุตบอล อบต.เขาคราม"
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กันยายน 2564
กิจกรรมตรวจมาตรการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับกิจการตลาด
กิจกรรมตรวจมาตรการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับกิจการตลาด
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 ธันวาคม 2563
รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก ร่วมกับกระทรวงพลังงาน
รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก ร่วมกับกระทรวงพลังงาน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 กันยายน 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.กระบี่ มหาลัย
โครงการพัฒนาศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.กระบี่ มหาลัย
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 133 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 สิงหาคม 2563

โครงการฝึกทักษะฟุตบอล อบต.เขาคราม เยาวชนอายุตั้งแต่ 8-12 ขวบ
โครงการฝึกทักษะฟุตบอล อบต.เขาคราม เยาวชนอายุตั้งแต่ 8-12 ขวบ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2563
การประชุมชี้แจงพนักงานประจำเดือน
การประชุมชี้แจงพนักงานประจำเดือน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2563
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
Bid Cleaning Day ท่าปอมคลองสองน้ำ 21 พฤษภาคม 2563
Bid Cleaning Day ท่าปอมคลองสองน้ำ 21 พฤษภาคม 2563
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
แจกหน้ากากอนามัย
แจกหน้ากากอนามัย
(จำนวน 47 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2563

มอบอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิดิจิตอล เจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ ถุ
มอบอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิดิจิตอล เจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ ถุ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2563
เเจกถุงยังชีพ พื้นที่ ม.3
เเจกถุงยังชีพ พื้นที่ ม.3
(จำนวน 83 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2563
ฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18
ฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 18
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 110 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2563
การกำเนินกิจกรรมตามหน้าที่หรือภารกิจของหน่วนงาน
การกำเนินกิจกรรมตามหน้าที่หรือภารกิจของหน่วนงาน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มีนาคม 2563
กิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

โครงการคัดเเยกขยะ 17 ก.ย. 61 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ท่าป
โครงการคัดเเยกขยะ 17 ก.ย. 61 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ท่าป
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กันยายน 2561
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัขเเล
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัขเเล
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กันยายน 2561
โครงการ พัฒนาศักยภาพสตรี(การฝึกอบรมการทำกระเป๋าแฮนด์เมด)4กัน
โครงการ พัฒนาศักยภาพสตรี(การฝึกอบรมการทำกระเป๋าแฮนด์เมด)4กัน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กันยายน 2561
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพร
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพร
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 สิงหาคม 2561
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเขาคราม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเขาคราม
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000
[ 1 ][ 2 ]  >  >>